Comité técnico asesor de programas de intercomparación